Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

Menu witryny

Filie

Archiwum

Współpraca medialna


  

Polecamy strony


Zrealizowane projekty

Projekt: "TURKI 2016"

  


 Projekt:
"WIDOWISKO
TEATRALNO-MUZYCZNE" 

 


 


 

 


 

„Język obcy to podstawa”

...
Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Język obcy to podstawa”. W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału w kursach języka angielskiego na różnych poziomach.

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe w wieku 25 lat i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, rzeszowskiego lub tarnobrzeskiego do udziału w projekcie.
Uczestnicy projektu będą mieć zagwarantowane: szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów, podręczniki i możliwość uzyskania certyfikatu TELC. Udział w projekcie jest bezpłatny w przypadku osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób posiadających kartę dużej rodziny i rodziców samotnie wychowujących dzieci. W przypadku pozostałych osób opłata za cały kurs wynosi 171,72 zł.
Zajęcia będą prowadzone w wybranych miejscowościach z obszaru objętego wsparciem z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i preferencji uczestników projektu. Nabór jest prowadzony do 25.10.2019 r.
Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2019 r. - 30.06.2021 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszeniencr.pl
Profil w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/stowarzyszeniencr/
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji
osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.